l autonauka ośrodek szkolenia kierowców Zamość, ul. Gminna 25B nowość - troleje

- nauka jazdy zamość

- prawo jazdy zamość

Rozpoczęcie kursu
25 czerwca 2018 r. godzina 16.00

Zapisz się!

Oferta

BMW serii 3 BMW serii 3

Dla kursantów szukających dodatkowych wrażeń firma Auto Nauka przygotowała coś specjalnego. Każdy z uczestników kursu ma możliwość godzinnej jazdy nowoczesnym samochodem marki BMW serii 3.

Kliknij tutaj aby poznać szczegóły

Kategoria A1 kategoria A1

Uprawnienia: kursant po zdaniu egzaminu państwowego z wynikiem pozytywnym otrzymuje uprawnienia do kierowania motocyklem o pojemności do 125 cm3 oraz mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg.

Przebieg kursu: zajęcia teoretyczne obejmują 30 godzin wykładów, które odbywają się w godzinach 16.00-19.00. Zajęcia praktyczne to 20 godzin jazd. Szkolenie odbywa się na motocyklu marki MZ RT 125 (motocykl identyczny jak na egzaminie państwowym). Jazdy przeprowadzamy w godzinach 7.00-20.00 na placu manewrowym w miejscowości Sitaniec 125 oraz w ruchu miejskim i na obszarze poza terenem zabudowanym.

Wraz ze zmianą przepisów od 19 stycznia 2013 r. aby rozpocząć kurs należy zgłosić się najpierw w Urzędzie Miasta lub Starostwie zgodnym ze stałym adresem zameldowania z wnioskiem i kompletem dokumentów w celu wygenerowania Profilu Kandydata na Kierowcę. Do wniosku należy załączyć: zdjęcie, orzeczenie lekarskie, zgodę rodziców (jeżeli jest to osoba niepełnoletnia), prawo jazdy (jeżeli dana osoba je posiada). Po uzyskaniu Profilu Kandydata na kierowcę należy przyjść do nas zapisać się na kurs.

Zapisz się na kurs

Kategoria A kategoria A

Uprawnienia: kursant po zdaniu egzaminu państwowego z wynikiem pozytywnym otrzymuje uprawnienia do kierowania motocyklem bez ograniczeń.

Przebieg kursu: zajęcia teoretyczne obejmują 30 godzin wykładów, które odbywają się w godzinach 16.00-19.00. Zajęcia praktyczne to 20 godzin jazd. Szkolenie odbywa się na motocyklu marki Suzuki GLADIUS 650 (motocykl identyczny jak na egzaminie państwowym). Jazdy przeprowadzamy w godzinach 7.00-20.00 na placu manewrowym w miejscowości Sitaniec 125 oraz w ruchu miejskim i na obszarze poza terenem zabudowanym.

Wraz ze zmianą przepisów od 19 stycznia 2013 r. aby rozpocząć kurs należy zgłosić się najpierw w Urzędzie Miasta lub Starostwie zgodnym ze stałym adresem zameldowania z wnioskiem i kompletem dokumentów w celu wygenerowania Profilu Kandydata na Kierowcę. Do wniosku należy załączyć: zdjęcie, orzeczenie lekarskie, zgodę rodziców (jeżeli jest to osoba niepełnoletnia), prawo jazdy (jeżeli dana osoba je posiada). Po uzyskaniu Profilu Kandydata na kierowcę należy przyjść do nas zapisać się na kurs.

Zapisz się na kurs

Kategoria B kategoria B

Uprawnienia: kategoria B uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t oraz ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym.

Część teoretyczna kursu obejmuje 30 godzin wykładów, które odbywają się w godzinach 16.00-19.00. Zajęcia praktyczne to 30 godzin jazd, które odbywają się na samochodach marki Suzuki Swift (samochody identyczne jak na egzaminie państwowym). Jazdy przeprowadzamy w godzinach 7.00-20.00.

Wraz ze zmianą przepisów od 19 stycznia 2013 r. aby rozpocząć kurs należy zgłosić się najpierw w Urzędzie Miasta lub Starostwie zgodnym ze stałym adresem zameldowania z wnioskiem i kompletem dokumentów w celu wygenerowania Profilu Kandydata na Kierowcę. Do wniosku należy załączyć: zdjęcie, orzeczenie lekarskie, zgodę rodziców (jeżeli jest to osoba niepełnoletnia), prawo jazdy (jeżeli dana osoba je posiada). Po uzyskaniu Profilu Kandydata na kierowcę należy przyjść do nas zapisać się na kurs.

Zapisz się na kurs

Kategoria B+E kategoria B + E

Uprawnienia: kursant po zdaniu egzaminu państwowego z wynikiem pozytywnym otrzymuje uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym łącznie z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton.

Przebieg kursu: kurs trwa około 4-6 tygodni. Zajęcia teoretyczne to 20 godzin wykładów, które odbywają się w godzinach 16.00-19.00 Zajęcia praktyczne to 15 godzin jazd. Szkolenie odbywa się samochodem marki Opel Vivaro wraz z przyczepą Niewiadów (zestaw identyczny jak na egzaminie państwowym). Jazdy przeprowadzamy w godzinach 7.00-20.00 na placu manewrowym w miejscowości Sitaniec 125 oraz w ruchu miejskim i na obszarze poza terenem zabudowanym.

Wraz ze zmianą przepisów od 19 stycznia 2013 r. aby rozpocząć kurs należy zgłosić się najpierw w Urzędzie Miasta lub Starostwie zgodnym ze stałym adresem zameldowania z wnioskiem i kompletem dokumentów w celu wygenerowania Profilu Kandydata na Kierowcę. Do wniosku należy załączyć: zdjęcie, orzeczenie lekarskie, zgodę rodziców (jeżeli jest to osoba niepełnoletnia), prawo jazdy (jeżeli dana osoba je posiada). Po uzyskaniu Profilu Kandydata na kierowcę należy przyjść do nas zapisać się na kurs.

Zapisz się na kurs

Kategoria C kategoria C

Uprawnienia: kursant po zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t oraz ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym.

Przebieg kursu: zajęcia teoretyczne obejmują 20 godzin wykładów, które odbywają się w godzinach 16.00-19.00 Zajęcia praktyczne to 30 godzin jazd, które odbywają się na samochodach marki MAN TGL 12.240 oraz MAN 12.224 (samochody identyczne jak na egzaminie państwowym). Jazdy przeprowadzamy w godzinach 7.00-20.00 na placu manewrowym w miejscowości Sitaniec 125 oraz w ruchu miejskim i terenie niezabudowanym.

Wraz ze zmianą przepisów od 19 stycznia 2013 r. aby rozpocząć kurs należy zgłosić się najpierw w Urzędzie Miasta lub Starostwie zgodnym ze stałym adresem zameldowania z wnioskiem i kompletem dokumentów w celu wygenerowania Profilu Kandydata na Kierowcę. Do wniosku należy załączyć: zdjęcie, orzeczenie lekarskie, zgodę rodziców (jeżeli jest to osoba niepełnoletnia), prawo jazdy (jeżeli dana osoba je posiada). Po uzyskaniu Profilu Kandydata na kierowcę należy przyjść do nas zapisać się na kurs.

Zapisz się na kurs

Kategoria C+E kategoria C+E

Uprawnienia: kursant po zdaniu egzaminu państwowego z wynikiem pozytywnym otrzymuje uprawnienia do kierowania zespołami pojazdów i pojazdami członowymi.

Przebieg kursu: czas trwania kursu to około 5-7 tygodni. Zajęcia teoretyczne to 20 godzin wykładów, które odbywają się w godzinach 16.00-19.00 Zajęcia praktyczne to 25 godzin jazd. Szkolenie odbywa się samochodem marki MAN 12.224 wraz z przyczepą TANDEM (zestaw identyczny jak na egzaminie państwowym). Jazdy przeprowadzamy w godzinach 7.00-20.00 na placu manewrowym w miejscowości Sitaniec 125 oraz w ruchu miejskim i na obszarze poza terenem zabudowanym.

Wraz ze zmianą przepisów od 19 stycznia 2013 r. aby rozpocząć kurs należy zgłosić się najpierw w Urzędzie Miasta lub Starostwie zgodnym ze stałym adresem zameldowania z wnioskiem i kompletem dokumentów w celu wygenerowania Profilu Kandydata na Kierowcę. Do wniosku należy załączyć: zdjęcie, orzeczenie lekarskie, zgodę rodziców (jeżeli jest to osoba niepełnoletnia), prawo jazdy (jeżeli dana osoba je posiada). Po uzyskaniu Profilu Kandydata na kierowcę należy przyjść do nas zapisać się na kurs.

Zapisz się na kurs

Kategoria D kategoria D

Uprawnienia: kursant po zdaniu egzaminu państwowego z wynikiem pozytywnym otrzymuje uprawnienia do kierowania otrzymuje uprawnienia do kierowania autobusem.

Przebieg kursu: czas trwania kursu to około 5-9 tygodni. Zajęcia teoretyczne to 20 godzin wykładów, które odbywają się w godzinach 16.00-19.00 Zajęcia praktyczne to 40 godzin jazd dla kandydatów, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C. Natomiast kandydaci, którzy posiadają jedynie prawo jazdy kategorii B, muszą odbyć co najmniej 60 godzin jazd. Szkolenie odbywa się na autobusie marki AUTOSAN A1010T LIDER MIDI. Istnieje możliwość zdawania egzaminu państwowego naszym autobusem. Jazdy przeprowadzamy w godzinach 7.00-20.00 na placu manewrowym w miejscowości Sitaniec 125 oraz w ruchu miejskim i na obszarze poza terenem zabudowanym.

Wraz ze zmianą przepisów od 19 stycznia 2013 r. aby rozpocząć kurs należy zgłosić się najpierw w Urzędzie Miasta lub Starostwie zgodnym ze stałym adresem zameldowania z wnioskiem i kompletem dokumentów w celu wygenerowania Profilu Kandydata na Kierowcę. Do wniosku należy załączyć: zdjęcie, orzeczenie lekarskie, zgodę rodziców (jeżeli jest to osoba niepełnoletnia), prawo jazdy (jeżeli dana osoba je posiada). Po uzyskaniu Profilu Kandydata na kierowcę należy przyjść do nas zapisać się na kurs.

Zapisz się na kurs

Kategoria T kategoria T

Uprawnienia: kursant po zdaniu egzaminu państwowego z wynikiem pozytywnym otrzymuje uprawnienia do kierowania ciągnikiem rolniczym w tym z przyczepą/przyczepami oraz pojazdem wolnobieżnym w tym także z przyczepą/przyczepami.

Przebieg kursu: czas trwania kursu około 4 tygodnie. Zajęcia teoretyczne obejmują 30 godzin wykładów, które odbywają się w godzinach 16.00-19.00. Zajęcia praktyczne to 20 godzin jazd. Szkolenie odbywa się na ciągniku rolniczym ZETOR 3320 (ciągnik identyczny jak na egzaminie państwowym). Jazdy przeprowadzamy w godzinach 7.00-20.00 na placu manewrowym w miejscowości Sitaniec 125 oraz w ruchu miejskim i na obszarze poza terenem zabudowanym.

Wraz ze zmianą przepisów od 19 stycznia 2013 r. aby rozpocząć kurs należy zgłosić się najpierw w Urzędzie Miasta lub Starostwie zgodnym ze stałym adresem zameldowania z wnioskiem i kompletem dokumentów w celu wygenerowania Profilu Kandydata na Kierowcę. Do wniosku należy załączyć: zdjęcie, orzeczenie lekarskie, zgodę rodziców (jeżeli jest to osoba niepełnoletnia), prawo jazdy (jeżeli dana osoba je posiada). Po uzyskaniu Profilu Kandydata na kierowcę należy przyjść do nas zapisać się na kurs.

Zapisz się na kurs

Kurs na wózek widłowy wózek widłowy

Uprawnienia: kursant po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje uprawnienia do obsługi oraz kierowania wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym.

Przebieg szkolenia: szkolenie składa się z dwóch części: część teoretyczna oraz część praktyczna. Każdy kandydat dostaje w ramach kursu materiały pomocnicze, m.in. podręczniki, prezentacje multimedialne na płytach CD. Część teoretyczna trwa 48 godzin. Na wykładach są poruszane tematy takie jak:

  • typy stosowanych wózków jezdniowych
  • budowa wózków
  • czynności operatora przed i po pracy
  • czynności operatora w trakcie pracy
  • wiadomości z zakresu ładunkoznastwa
  • wiadomości z zakresu BHP
  • wiadomości o dozorze technicznym
  • bezpieczna wymiana butli gazowej

Część praktyczna trwa 19 godzin i odbywa się na placu manewrowym w miejscowości Sitaniec 125. Szkolenie jest przeprowadzane na wózku widłowym marki STILL R70 w bardzo dobrym stanie technicznym.Kurs kończy się egzaminem końcowym, po którym uzyskuje się tytuł kierowcy-operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Zapisz się na kurs